ČESKÝ JAZYK

Základní tvaroslovné pojmy a vzory

 1. Větná skladba

Slovesa vyjadřují děj, t.j. činnost, stav nebo změnu stavu

Určuje se:

Osoba

 1. osoba prosím prosíme
 2. osoba prosíš prosíte
 3. osoba prosí prosí

Číslo

 • jednotné (singulár)
 • množné (plurál)

Čas

 • přítomný (prézens)
 • minulý (préteritum)
 • budoucí (futurum)

Způsob

 • oznamovací (indikativ)
 • rozkazovací (imperativ)
 • podmiňovací (kondicionál)
  • přítomný (psal bych)
  • minulý (byl bych psal, byl bych býval psal)

Slovesný rod

Slovesný vid

Třídy podle zakončení tvarů 3. osoby jednotného čísla přítomného času (za kmenem přítomným) rozlišujeme 5 tříd

třídy

vzory

časování

příčestí

infinitiv

minu­lé

trpné

1. tř. -e

vzory tvrdé

kmen přítom­ný zakon­čen sou­hláskou tvrdou nebo obojet­nou

 

NESE

nesu

nese­me

nesl

nesen

nést,-i

neseš

nesete

nese

nesou

BERE

beru

bere­me

bral

brán

brát,-i

bereš

berete

bere

berou

vzory měkké

kmen přítom­ný zakon­čen sou­hláskou měkkou

 

MAŽE

mažu

maže­me

mazal

mazán

mazat,-i

mažeš

mažete

maže

mažou

PÉČE

peču

pečeme

pekl

pečen

péct,-i

pečeš

pečete

péci

peče

pečou

UMŘE

umřu

umře­me

umřel

(otev­řen)

umřít,-i

umřeš

umřete

umře

umřou

2. tř. -ne

TISKNE

tisknu

tiskne­me

tiskl

tištěn i

tisknut

tisknout, -i

tiskneš

tiskne­te

tiskne

tisknou

MINE

minu

mine­me

minul

minut

minout,-i

mineš

minete

mine

minou

ZAČNE

začnu

začne­me

začal

začat

začít,-i

začneš

začne­te

začne

začnou

3. tř. -je

KRYJE

kryji

kryje­me

kryl

kryt

krýt,-i

kryješ

kryjete

kryje

kryjí

tvary s koncovkou -u (kryju) a -ou (kryjou) jsou hovorové

KUPUJE

kupuji

kupuje­me

kupo­val

kupo­ván

kupovat, -i

kupuješ

kupuje­te

kupuje

kupují

tvary s koncovou -u (kupuju) a -ou (kupujou) jsou hovorové

4. tř. -í

PROS

prosím

prosí­me

prosil

pro­šen

prosit,-i

prosíš

prosíte

prosí

prosí

TRP

trpím

trpíme

trpěl

trpěn

trpět,-i

trpíš

trpíte

trpí

trpí

SÁZÍ

sázím

sázíme

sázel

sázen

sázet,-i

sázíš

sázíte

sází

sázejí, sází

5. tř. -á

DĚLÁ

dělám

děláme

dělal

dělán

dělat,-i

děláš

děláte

dělá

dělají


Nepravidelná slovesa: být, jíst, vědět, chtít


Číslovky jsou slova významu číselného; označují počet, pořadí, druh, násobnost, podíl

určité - označují určitý, přesný počet (lze vyjádřit číslicemi)


neurčité - neoznačují určitý, přesný počet (nelze vyjádřit číslicemi)

Druhy

Skloňování:

Skloňování: podle vzorů přídavných jmen “mladý”, “jamí” (za řadovými číslicemi píšeme tečku)

Skloňování: podle vzoru přídavných jmen “mladý”, “jarní”

Skloňování:

Příslovce vyjadřují bližší okolnosti dějů a vlastností

Druhy

Stupňování

 1. stupeň (pozitiv) krásně, blízko
 2. stupeň (komparativ) tvoří se příponami -eji, -ěji (krásněji), -e (blíže)
 3. stupeň (superlativ) tvoří se z 2. stupně předponou nej- (nejkrásněji)

Předložky

Druhy

  pojí se:  

s 2. pádem bez, do, od, u, z

s 3. pádem k, proti

se 4. pádem ob, pro, přes, skrz

se 6. pádem při

se 7. pádem s

se 4. a 6. pádem na, po, o, v (4.p. pouze v časovém významu - v sobotu)

se 4. a 7. pádem nad, pod, před, za

většina nevlastních předložek se pojí s 2. pádem

kvůli, vůči, díky se 3. pádem

mimo, vyjma se 4. pádem

mezi se 4. a 7. pádem

Spojky spojují jednotlivé větné členy nebo věty

Druhy

Částice

vyjadřují obvykle:

Citoslovce vyjadřují nálady, pocity, napodobují zvuky a hlasy

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat