ČESKÝ JAZYK

Větná skladba

Koordinační poměry

poměr mezi větami
příklady spojek
příklady
slučovací
věty jsou si významově rovnocenné, řadí se vedle sebe
a, nebo, také, též, pak, potom, ani-ani, i-i, jak-tak, hned-hned, jednak-jednak
Školní zvonek se rozezněl a žáci ožili.
stupňovací
druhá věta stupňuje obsah věty první, je významově závažnější
ba, ba i, dokonce i, nejen-ale, nejen-nýbrž, ano i
Rád u nich učil, dokonce se na jejich třídu těšil.
odporovací
druhá věta odporuje větě první nebo nějak omezuje její platnost
ale, avšak, však, nýbrž, leč, jenže, a přece, sice-ale, zato, nicméně
Blížil se konec přestávky, ale křik neustával.
Nemá kvalifikaci, zato je pracovitý.
vylučovací
jedna věta vylučuje platnost věty druhé: platí-li jedna, neplatí druhá
buď-nebo, nebo, anebo, či, buď-anebo
Ze školy jdu buď do klubu, nebo utíkám rovnou domů.

koordinační poměry se sémantickými (významovými) vztahy

příčinný
druhá věta vyjadřuje příčinu děje věty první
neboť, vždyť, totiž (pozor na záměnu spojek:
neboť - souřadicí
protože - podřadicí)
Začínám se učit, vždyť pololetí je už za dveřmi
dúsledkový
druhá věta vyjadřuje důsledek věty první
proto, a proto, tedy, tudíž, a tudíž, tak, a tak
Pololetí je už za dveřmi, a proto se začínám učit.

Stavba věty jednoduché

VĚTA JEDNODUCHÁ je slovní vyjádření myšlenky (je tedy vyslovená nebo napsaná myšlenka)

Stavba věty jednoduché

Stavba souvětí

Stavba věty jednoduché

Pozn. Věty, mezi kterými ie významový vztah, mohou byt formulovány jak podřadně (Odešel, protože ho bolel zub.), tak souřadně (Odešel, bolel ho zub.)

Příklady složitých souvětí

Stavba věty jednoduché
na větě hlavní závisí několik vět různého druhu
Když vstoupil do třídy, zdálo se, ze je vše v pořádku.
Stavba věty jednoduché
na větě hlavní závisí věta vedlejší a ta je řídící pro další větu vedlejší
Obával se, že přijde pozdě, protože se dlohho zdržel u Petra.
Stavba věty jednoduché
na větě hlavní závisí několik vět vedlejších souřadně spojených (věty vedlejší jsou téhož druhu)
Ve škole máš dojem, že nemáš chvilku klidu a že po tobě pořád někdo něco chce.
Stavba věty jednoduché
souvětí tvoří dvě hlavní věty a obě jsou rozvity vedlejšími větami
Pověz mi, co čteš, a ja ti povím, jaký jsi.
Stavba věty jednoduché
na větě hlavní závisí souřadně spojené vedlejší věty a na jediné z nich závisí další vedlejší věta
Mám dojem, že to ví a že poznal, koho ráno potkal.
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat